HHM-Photo.dk

Jeg har opdateret siden den 2020.04.09

Tja så er det 80 år siden at Danmark blev besat i forbindelse med 2. verdenskrig.

Det er også samtidigt 80 år siden at vore politikkere begyndte at bedrage befolkningen i landet under påskud af at der ikke var andre muligheder, hvilket ikke var sandt. Hykleriet fra de politiske partiers side under krigen, burde have medført, at de 4 gamle partier var blevet opløst efter at have ført en politik, hvor man forbød politiske partier, og efterfølgende vedtog love om dødstraf med tilbagevirkende kraft.

Det var heller ikke vore politiske ledere, der reagerede mod besættelsen, men dele af befolkningen, der tog sagen i egen hånd, og satte livet på spil, meget mod samlingsregeringens politik.

Nu har så de samme partier fjernet borgernes frihed på et meget tyndt grundlag, overtræder grundloven, vedtager nødlove, som de kun fordi, at nogle få ansvarlige partier har sat udløbs dato på nogle af lovene, at man ikke har overdraget regeringen magten uden om folketinget.

Hilsen.

HHM / Webspider.

HHM@HHM-Photo.dk

Total Page Visits: 3593 - Today Page Visits: 14